Hong Kong lockdown again

Hong Kong lock down street photography in Hung Hom Hong Kong

6 Jan 2021 Hong Kong

From now on Hong Kong is partial lockdown again. Check before you go anywhere.